top of page

Om RUT - avdraget

RUT ?
IMG_4277.jpg

Som privatperson har man rätt till RUT- avdrag. Tack vare den betalar du endast hälften av arbetskostnaden. Skattereduktionen administreras av oss på Linor&Samling, när du får fakturan, för att göra det enkelt för dig. Det innebär att du kan göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Du har ett personligt maxtak på 50 000 kronor att utnyttja per år, vilket innebär ett köpunderlag på 100 000 kronor. Om ni är flera vuxna i hushållet, kan ni lägga ihop era RUT-avdrag för att få ett högre gemensamt tak. Vi ger alltid kostnadsförslag för privatpersoner på våra tjänster och priserna för hushållstjänster sätts alltid efter RUT. Vi gör detta för att det ska vara enkelt för dig att se vad tjänsten kostar efter avdraget. Vi sköter även administreringen till Skatteverket.

 

RUT avdraget är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet. Rutavdrag ska förutsättas tillhöra hushållsarbetets kärnverksamhet och göras i en bostad, ett fritidshus eller i en förälders bostad.

Exempel på hushållsarbeten som ger rätt till rutavdrag är flyttstädning, klippning av gräsmatta och läxhjälp. 

Rot- och rutarbete

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). ROT- avdraget berättigar dig ett avdrag på 30% av arbetskostnaden. Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Läs mera på skatteverkets sida:

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

bottom of page